Gardish me duba ek tara hai,
Hume to kisi ki chahat ne maara hai,
Hum unhe ab bhi apna kehte hai,
Jinho ne  hume maut se pehle maara hai.

No comments:

Post a Comment