Manzile badh kar pukaarengi to thahar jayenge...,

Warna khud'dar musaafir hai nikal jayenge....!!!

1 comment: